Quantcast

Het aanvragen van voorzieningen door personen met een lichamelijke beperking

Research paper by R. J. Hoefman, M. Foets

Indexed on: 01 Jan '09Published on: 01 Jan '09Published in: TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappenAbstract

Onderzocht is in hoeverre mensen met een lichamelijke beperking belemmeringen ondervinden bij het indienen van een aanvraag voor een voorziening, omdat zij beperkte kennis en administratieve vaardigheden bezitten. Daarnaast is nagegaan of het sociale netwerk een rol speelt bij het aanvragen van thuiszorg en/of woningaanpassingen. De resultaten tonen aan dat het indienen van een aanvraag vooral problematisch is voor mensen met weinig hulpbronnen, zoals een lage opleiding. Niet alle mensen met een lichamelijke beperking zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden. Bovendien heeft een deel moeite met de administratieve activiteiten die nodig zijn voor de aanvraag. Een groot deel van hen ontvangt steun van het sociale netwerk bij het indienen van een aanvraag. Echter, sommige mensen hebben niemand in hun omgeving die hen hierbij kan helpen. Voorlichting en ondersteuning vanuit gemeenten is nodig om deze groep te laten slagen in het indienen van een aanvraag.