Quantcast

Help! Mijn kind wil niet poetsen

Research paper by Dien Gambon

Indexed on: 13 Aug '16Published on: 01 Jun '16Published in: TandartspraktijkAbstract

Samenvatting Als we willen dat er steeds meer kinderen met een gaaf gebit door het leven gaan is het belangrijk op hele jonge leeftijd te beginnen met een goede mondhygiëne. Hoewel je zou veronderstellen dat een consultatiebureau daar de nodige aandacht aan schenkt, blijkt dat in de praktijk niet zo te zijn. Zodra het eerste tandje doorbreekt is het daarom verstandig dat ouders hun kindje een keer meenemen bij een bezoek aan de tandarts en bijgepraat worden over juiste voedingsen poetsgewoonten voor hun baby. Van poetsen bij baby’s komt meestal weinig terecht en is ook niet noodzakelijk, maar dat betekent niet dat we het schoonhouden van een babymond achterwege moeten laten. In de praktijk komt het regelmatig voor dat ouders met 2-3 jarige onwillige peuters komen die het poetsen al hebben opgegeven met soms al een carieuze dentitie als gevolg. Wat valt er dan nog te redden?SamenvattingAls we willen dat er steeds meer kinderen met een gaaf gebit door het leven gaan is het belangrijk op hele jonge leeftijd te beginnen met een goede mondhygiëne. Hoewel je zou veronderstellen dat een consultatiebureau daar de nodige aandacht aan schenkt, blijkt dat in de praktijk niet zo te zijn. Zodra het eerste tandje doorbreekt is het daarom verstandig dat ouders hun kindje een keer meenemen bij een bezoek aan de tandarts en bijgepraat worden over juiste voedingsen poetsgewoonten voor hun baby. Van poetsen bij baby’s komt meestal weinig terecht en is ook niet noodzakelijk, maar dat betekent niet dat we het schoonhouden van een babymond achterwege moeten laten. In de praktijk komt het regelmatig voor dat ouders met 2-3 jarige onwillige peuters komen die het poetsen al hebben opgegeven met soms al een carieuze dentitie als gevolg. Wat valt er dan nog te redden?