Quantcast

Farmaceutische patiëntenzorg

Research paper by

Indexed on: 01 Mar '02Published on: 01 Mar '02Published in: Huisarts en wetenschapAbstract

Op 30 november 2001 oreerde Dr. P.G.A.M. de Smet bij zijn aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg. De oratie was getiteld: ‘Je kunt het niet alleen.’ De nieuwbakken hoogleraar hanteerde voor het begrip farmaceutische patiëntenzorg de volgende definitie: ‘De planmatige zorg van het apotheekteam voor de individuele patiënt op het gebied van farmacotherapie gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven en levensverwachting.’ Het is evident dat er bij geneesmiddelengebruik sprake is van drie primair betrokken partijen: de patiënt, de arts en de apotheker. Ondanks dat in Nederland poldermodellen meer als regel dan als uitzondering worden gehanteerd, vindt geneesmiddelengebruik in Nederland nog steeds plaats onder de kokervisie van beroepsgroepen en met een afhankelijke en onmondige patiëntenpopulatie.