Quantcast

Evidence-based verzekeringsgeneeskunde

Research paper by Marco Verhaaf, Jan Hoving

Indexed on: 03 Mar '18Published on: 01 Feb '18Published in: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundeAbstract

Samenvatting Ondanks het potentieel van evidence-based medicine (EBM) is het gebruik ervan in de dagelijkse praktijk van de verzekeringsarts nog onduidelijk. De vraagstelling van dit onderzoek is: wat is de attitude, kennis, toegankelijkheid en gebruik van EBM door (verzekerings)artsen werkzaam bij het UWV' Verzekeringsartsen werkzaam bij verschillende kantoren van het UWV werden uitgenodigd om een aangepaste online versie van de McColl en Barriers-vragenlijsten in te vullen. De 113 verzekeringsartsen die deelnamen aan de survey waren in het algemeen vrij positief over het gebruik van EBM om de kwaliteit van verzekeringsgeneeskunde te verbeteren. De 2 meest gerapporteerde belemmeringen voor het gebruik van EBM waren dat onderzoeksartikelen niet gemakkelijk beschikbaar waren en dat de beschikbare tijd om EBM uit te oefenen beperkt was. Hoewel verzekeringsartsen vrij positief zijn over EBM, is het belangrijk om de ervaren belemmeringen van de verzekeringsartsen aan te pakken om de implementatie en integratie van EBM in de toekomst te verbeteren.