Quantcast

Euthanasieverzoek bij terminaal zieke kankerpatiënten: soms een signaal van een depressie

Research paper by Marije van der Lee

Indexed on: 01 Dec '06Published on: 01 Dec '06Published in: Huisarts en wetenschapAbstract

Van der Lee M. Euthanasieverzoek bij terminaal zieke kankerpatiënten: soms een signaal van een depressie. Huisarts Wet 2006;49(13):660-2.In Nederland, waar euthanasie wettelijk geregeld is , wordt redelijk open over beslissingen rondom het levenseinde gesproken. Daardoor raken we steeds beter op de hoogte welke patiënten om euthanasie vragen en wanneer zij dat doen. Depressief gestemde oncologiepatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen en nog maar een beperkte levensverwachting hebben, blijken relatief vaak om euthanasie te vragen. Aangezien een depressieve stemming de kwaliteit van (het einde van) het leven van de patiënt en zijn familie vermindert en ook andere symptomen als moeheid en pijn kan verergeren, is tijdige herkenning hiervan belangrijk. De huisarts kan de patiënt dan tijdig begeleiding aanbieden. Huisartsen kunnen depressie bij palliatieve patiënten beter onderkennen wanneer zij hun gemoedstoestand regelmatig peilen door aan hen een eenvoudige vraag te stellen. Wanneer patiënten aangeven geen positieve gevoelens te hebben, kan dat wijzen op een depressieve stemming.