Quantcast

Endodontologie

Research paper by

Indexed on: 01 Jun '09Published on: 01 Jun '09Published in: TandartspraktijkAbstract

In de Amerikaanse tijdschriften worden incidenten met natriumhypochloriet aangeduid als ‘an NaOCl accident’. Hiermee wordt bedoeld dat bij het spoelen van het wortelkanaal natriumhypochloriet wordt doorgeperst. Vooral als NaOCl in de weke delen terechtkomt, leidt dit tot heftige pijn voor de patiënt, ook al is deze verdoofd. Ook ontstaat er geregeld een oedeem en soms een overdadige bloeding, die zich zowel in de zachte tussenweefsels als in het gebitselement manifesteert. Incidenteel zijn zwelling en aanhoudende pijn zo extreem dat de patiënt gehospitaliseerd moeten worden. Niet verwonderlijk dat in zulke gevallen een aansprakelijkheidsprocedure voor de hand ligt.