Quantcast

Effect van palliatieve zorg bij dementie nog nauwelijks onderzocht

Research paper by

Indexed on: 01 Feb '05Published on: 01 Feb '05Published in: DenkbeeldAbstract

Ondanks de toegenomen belangstelling voor palliatieve zorg voor mensen met dementie is hierover wetenschappelijk gezien nog niet veel bekend. Niet over de uitgangspunten van deze vorm van zorg, niet over de wijze waarop deze moet worden gegeven en ook niet over de effectiviteit ervan. Onderzoek op dit terrein is dan ook hoognodig, concluderen de auteurs van een onlangs gepubliceerd overzichtsartikel (Chang e.a., 2005).