Quantcast

Effect of (2-chloroethyl) trimethylammonium chloride (CCC) and gibberellic acid (GA3) on the flowering ofChenopodium rubrum L.

Research paper by Lola Teltscherová, Helena Havlíčková, J. Keekule

Indexed on: 01 Jul '67Published on: 01 Jul '67Published in: Biologia PlantarumAbstract

U rostliny krátkého dne Chenopodium rubrum L. se dá kvetení indukovat ítyřmi 16hodinovými cykly tmy již 5 dní po vyklíčení. Aplikace CCC v koncentraci 2.10-3mvprůběhu indukce kvetení zadržuje a totéž piatí pro GA3 i tehdy, je-li podáván ve velmi nízkých koncentracích (0,1 až 0,01 mg/l). Avšak současná aplikace obou těchto látek v uvedených koncentracích vede k úplné reversi inhibice. Po přenesení rostlin z média, obsahujícího CCC, na čistý živný roztok, inhibiční účinek CCC rychle zmizí a přechází v slabou stimulaci. Naše výsledky ukazují, že giberelin se zúčastňuje procesů kvetení i u rostliny krátkého dne.