Quantcast

Een testament

Research paper by Sonia Bagga

Indexed on: 12 May '15Published on: 12 May '15Published in: MaatwerkAbstract

Wat gebeurt er met je nalatenschap als je komt te overlijden? Wie erft er wat van je en wat gebeurt er met je huisdieren of spullen? En wie zorgt er voor de kinderen? Het komt veelvuldig voor dat cliënten in de praktijk dergelijke vragen hebben. De maatschappelijk werker kan, vanuit zijn of haar vertrouwensrelatie met de cliënt, bespreken wat de gewenste oplossing is.