Quantcast

Dry needling

Research paper by James J.R. Huddleston Slater, Carel Bron

Indexed on: 24 Sep '14Published on: 24 Sep '14Published in: TandartspraktijkAbstract

Dit voorjaar verscheen in TP een artikel over de diagnostiek van pijn in het aangezicht (‘Onbegrepen pijn’, TP 5, mei 2014). Een belangrijk deel daarvan ging over zogenaamde gerefereerde pijn. Dat is pijn die op een andere plaats gevoeld word dan waar de werkelijke oorzaak zich bevindt. In eerste instantie lijkt dit nogal vreemd; we zijn gewend dat als een lichaamsdeel pijnlijk is daar ook de oorzaak te vinden moet zijn. Dat is niet altijd een juiste gedachtegang en met name niet in het aangezicht. Er zijn namelijk meerdere structuren in het aangezicht die gerefereerde pijn kunnen veroorzaken, zelfs ook pijn die sterk lijkt op tand- of kiespijn. Een belangrijke groep veroorzakers zijn de kauw- en nekspieren (zogenaamde myofasciale pijn). In het meinummer werd beschreven hoe de myofasciale pijn vanuit deze spieren gediagnosticeerd kan worden en hoe we deze spierklachten kunnen scheiden van echte kiespijn. Dit deel gaat in op de behandeling van myofasciale pijn in het aangezicht.