Quantcast

Dossieronderzoek naar het verschil in einde wachttijd beoordeling WAO door de verzekeringsarts tussen mannelijke en vrouwelijke cliënten

Research paper by I. F. D. van Bold, Y. M. Margry

Indexed on: 01 Jun '04Published on: 01 Jun '04Published in: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundeAbstract

Dossieronderzoek is verricht naar het verschil in einde wachttijd beoordeling WAO door de verzekeringsarts tussen mannelijke en vrouwelijke cliënten. Er wordt geen verschil gevonden tussen mannelijke en vrouwelijke cliënten in het wel of niet uitvoeren van een lichamelijk onderzoek en het opvragen van specialistische informatie door de verzekeringsarts. Er worden wel statistisch significante verschillen gevonden in de verzekeringsgeneeskundige rapportage tussen mannelijke en vrouwelijke cliënten. Arbeid wordt bij mannelijke cliënten vaker vermeld, bij vrouwelijke cliënten worden privéomstandigheden vaker vermeld. Het is nog niet duidelijk of deze verschillen veroorzaakt worden door een verschil in beoordelingsproces van de verzekeringsarts. Het zou interessant zijn om dit nader te onderzoeken. Er wordt ook een significant verschil gevonden in de rapportages tussen mannelijke en vrouwelijke cliënten wat betreft het dagverhaal, bij vrouwen komt dit uitgebreider aan de orde. Dit wijst wel op een verschil in beoordelingsproces van de verzekeringsarts tussen mannelijke en vrouwelijke cliënten.