Quantcast

Digital photo frame for displaying digital pictures, video clips and playing music

Imported: 19 Feb '17 | Published: 29 Jan '08

Gang Liu, Bo Qiu, Xiaohui Li, Bingqiang Li, Zhengqing Xiong, Qi Yang, Guangrong Wu

USPTO - Design Patents

Claims

The ornamental design for a digital photo frame for displaying digital pictures, video clips and playing music, as shown.