Quantcast

Dierenarts — praktijk en apotheek

Research paper by A. W. Van Foreest

Indexed on: 01 Dec '79Published on: 01 Dec '79Published in: Pharmacy world & science : PWSAbstract

Aan de hand van ziektegevallen uit een dierenarts-praktijk — welke vormen van praktijk er bestaan, wordt besproken — wordt ingegaan op de apothekersfunctie die de dierenarts-practicus uitoefent. De tijd die vroeger werd besteed aan het zelf bereiden van geneesmiddelen — nu grotendeels overgenomen door de industrie — kan bij de landbouwhuisdieren voor een deel worden besteed aan bedrijfsbegeleiding. Bij deze dieren strekt de diergeneeskundige verantwoordelijkheid zich wat betreff de veterinaire farmacie en farmacotherapie mede uit naar enkelete bespreken — voor de apotheker onbekende — problemen: de massamedicatie, de nutritieve toepassing van antimicrobiële middelen, de volksgezondheidsaspecten bij de toepassing van geneesmiddelen bij dieren.De gezelschapsdieren en de niet-gedomesticeerde dieren zullen moeten worden behandeld op een wijze die blijk geeft van een goed inzicht in de soms zeer uiteenlopende soortspecifieke readies van een toegepast geneesmiddel.Er wordt gewezen op de noodzaak dat de overheid zo spoedig mogelijk met de verwachte Wet op de diergeneesmiddelen de dierenarts steunt in zijn verantwoordelijkheid die hij heeft t.a.v. de toepassing van diergeneesmiddelen. Met deze steun zal de dierenarts,juist met de apothekersfunctie die hij heeft, niet alleen een diergeneeskundige verantwoordelijkheid kunnen dragen, maar ook een ecologische, gezien het gebruik van geneesmiddelen die niet alleen van invloed zijn op de micro-organismen maar ook op dier en mens.