Quantcast

Der Einfluss von Humussäure auf Wachstum und Veränderungen des freien Zuckergehaltes bei Winterweizenpflanzen, die im Dunkeln kultiviert wurden

Research paper by Alena Činčerová

Indexed on: 01 Jun '63Published on: 01 Jun '63Published in: Biologia PlantarumAbstract

Humusová kyselina (Humussäure Riedel—de Haën A., G Seelze—Hannover ve formě K soli) stimulovala ve tmě, stejně jako na světle (Činčerová 1962), nejvíce čerstvou váhu, suchou váhu a délku nadzemní části pšenice v kulturách s destilovanou vodou. Růstová stimulace byla zde stejně jako na světle spojena s průkazně nižší hladinou jednotlivých volných cukrů.Na rozdíl od podmínek světla jsme však nezjistili průkaznou stimulaci růstu kořenů vlivem humusové kyseliny. Rovněž nebylo ve fázi 1. listu zaznamenáno vysoké nahromadění volných cukrů v kořenech varianty kyselina humusová —destilovaná voda jako bylo stanoveno na světle. Naopak, hladina cukrů zde byla nižší podobně jako v nadzemní části.Přítomnost minerálních živin v kulturách „stírala” v obou rostlinných částech stimulační růstový účinek humusové kyseliny stejně jako na světle. Podobně tomu bylo i s hladinou cukrů. Přítomnost humusové kyseliny v živném prostředí byla spojena s nižší hladinou cukrů; vysoce průkazné rozdíly byly však jen mezi rostlinami variant s destilovanou vodou. V kořenech jsme zjistili na rozdíl od podmínek světla vyšší množství maltosy.Je zde diskutována otázka vlivu světla na nadzemní část a kořeny ve spojitosti s růstem, metabolismem rostliny a vlivem humusové kyseliny.Souhrnně lze říci, že reakce kořenů na humusovou kyselinu se jak růstově, tak hladinou jednotlivých cukrů výrazně liší ve tmě od podmínek světla. Je možno usuzovat na spoluúčast fotosyntetických pochodů v listech při ovlivnění fyziologických dějů v kořenech humusovou kyselinou.