Quantcast

De rol van de huisarts in de zorg voor huidkankerpatiënten

Research paper by Wim J. M. J. Gorgels

Indexed on: 22 Jan '17Published on: 12 Jan '17Published in: BijblijvenAbstract

Samenvatting De incidentie van huidkanker is de afgelopen twintig jaar vrijwel verdrievoudigd. De huisarts ziet in toenemende mate patiënten op het spreekuur met zorgen over huidplekjes. Deze ontwikkeling vraagt om een aanscherping van de taken in de huidkankerzorg voor de eerste en tweede lijn. Het domein van de huisarts zou er als volgt uit kunnen zien: het geven van voorlichting en zonbeschemingsadviezen aan risicopersonen, adequate diagnostiek en verwijzing bij huidtumoren, behandeling van het merendeel van de niet-melanocytaire premaligniteiten, zoals actinische keratose en morbus Bowen, en behandeling van laagrisico basaalcelcarcinomen (BCC). Het domein van de tweede lijn zou dan voor een deel bestaan uit diagnostiek van huidtumoren, de behandeling van hoogrisico basaalcelcarcinomen, plaveiselcelcarcinomen, melanomen (en lentigo maligna) en de overige zeldzame huidmaligniteiten. Daarnaast zou in de tweede lijn behandeling kunnen plaatsvinden van de ingewikkelde en therapieresistente niet-melanocytaire premaligniteiten. Oncologische follow-up (behalve bij laagrisico BCC) hoort in principe thuis in de tweede lijn, maar zou in sommige situaties overgenomen kunnen worden door de huisarts. Periodieke monitoring van personen met een sterk verhoogd risico op melanoom kan beter door de dermatoloog worden uitgevoerd. Huisartsen geven aan meer te willen doen in de huidkankerzorg, maar geven daarbij aan behoefte te hebben aan extra scholing in kennis en vaardigheden. Het gebruik van teleconsultatie en fotografie kan de samenwerking en zorg in de toekomst nog verder verbeteren.SamenvattingDe incidentie van huidkanker is de afgelopen twintig jaar vrijwel verdrievoudigd. De huisarts ziet in toenemende mate patiënten op het spreekuur met zorgen over huidplekjes. Deze ontwikkeling vraagt om een aanscherping van de taken in de huidkankerzorg voor de eerste en tweede lijn. Het domein van de huisarts zou er als volgt uit kunnen zien: het geven van voorlichting en zonbeschemingsadviezen aan risicopersonen, adequate diagnostiek en verwijzing bij huidtumoren, behandeling van het merendeel van de niet-melanocytaire premaligniteiten, zoals actinische keratose en morbus Bowen, en behandeling van laagrisico basaalcelcarcinomen (BCC). Het domein van de tweede lijn zou dan voor een deel bestaan uit diagnostiek van huidtumoren, de behandeling van hoogrisico basaalcelcarcinomen, plaveiselcelcarcinomen, melanomen (en lentigo maligna) en de overige zeldzame huidmaligniteiten. Daarnaast zou in de tweede lijn behandeling kunnen plaatsvinden van de ingewikkelde en therapieresistente niet-melanocytaire premaligniteiten. Oncologische follow-up (behalve bij laagrisico BCC) hoort in principe thuis in de tweede lijn, maar zou in sommige situaties overgenomen kunnen worden door de huisarts. Periodieke monitoring van personen met een sterk verhoogd risico op melanoom kan beter door de dermatoloog worden uitgevoerd. Huisartsen geven aan meer te willen doen in de huidkankerzorg, maar geven daarbij aan behoefte te hebben aan extra scholing in kennis en vaardigheden. Het gebruik van teleconsultatie en fotografie kan de samenwerking en zorg in de toekomst nog verder verbeteren.