Quantcast

De praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner: generalist of specialist?

Research paper by Martien Vrolijk, Brenda Scharrenberg, Beatrijs van der Poel, Susan Umans, Louwrens Boomsma

Indexed on: 01 Aug '07Published on: 01 Aug '07Published in: Tijdschrift voor praktijk ondersteuningAbstract

Over de vraag of de praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner een generalist of specialist is, discussieerden praktijkverpleegkundige Martien Vrolijk en diabetesverpleegkundige Brenda Scharrenberg. Beiden concludeerden dat de praktijkondersteunende hulp een generalist is en dat vooral moet blijven. Wanneer de situatie daarom vraagt, kan de specialistische hulp van bijvoorbeeld een diabetesverpleegkundige of longverpleegkundige worden ingeroepen.