Quantcast

De pledge van de Alliantie gezondheid en geletterdheid

Research paper by Marieke Wiebing

Indexed on: 13 Aug '16Published on: 01 Apr '16Published in: TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappenAbstract

Samenvatting Zeker 1,3 miljoen mensen hebben moeite met het begrijpen en schrijven van eenvoudige teksten. Dit heeft vaak directe gevolgen voor hun gezondheidsvaardigheden en gezondheid. Uit een studie van het NIVEL blijkt dat deze mensen, zowel lichamelijk als geestelijk, zich vaker minder gezond voelen en zijn dan niet-laaggeletterden. Ook hebben zij een grotere kans eerder te sterven, maken ze meer gebruik van huisartsenzorg en ziekenhuiszorg en minder gebruik van preventieve zorg en nazorg. Daarnaast hebben laaggeletterden met een chronische ziekte meer moeite met zelfmanagement en meer kans op slechtere gezondheidsuitkomsten. Naar schatting veroorzaakt laaggeletterdheid jaarlijks 127 miljoen euro extra aan zorgkosten. Voor die mensen ontplooien de inmiddels 58 partners van de Alliantie gezondheid en geletterdheid activiteiten. In maart 2016 sloten onder andere alle samenwerkingspartners van de nieuwe aanpak Voel je goed! zich aan, die zich richt op laaggeletterden met overgewicht. Al deze partners samen vertegenwoordigen meerdere sectoren van de samenleving: werk, onderwijs, zorg en welzijn. Er is immers genoeg winst te behalen zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht: taal maakt niet alleen taalvaardiger, maar taal participeert, werkt en maakt ook gezonder. Dat is dan ook de reden dat Alles is Gezondheid… samen met Stichting Lezen & Schrijven in februari 2015 het initiatief heeft genomen tot de oprichting van de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Samenvatting Zeker 1,3 miljoen mensen hebben moeite met het begrijpen en schrijven van eenvoudige teksten. Dit heeft vaak directe gevolgen voor hun gezondheidsvaardigheden en gezondheid. Uit een studie van het NIVEL blijkt dat deze mensen, zowel lichamelijk als geestelijk, zich vaker minder gezond voelen en zijn dan niet-laaggeletterden. Ook hebben zij een grotere kans eerder te sterven, maken ze meer gebruik van huisartsenzorg en ziekenhuiszorg en minder gebruik van preventieve zorg en nazorg. Daarnaast hebben laaggeletterden met een chronische ziekte meer moeite met zelfmanagement en meer kans op slechtere gezondheidsuitkomsten. Naar schatting veroorzaakt laaggeletterdheid jaarlijks 127 miljoen euro extra aan zorgkosten. Voor die mensen ontplooien de inmiddels 58 partners van de Alliantie gezondheid en geletterdheid activiteiten. In maart 2016 sloten onder andere alle samenwerkingspartners van de nieuwe aanpak Voel je goed! zich aan, die zich richt op laaggeletterden met overgewicht. Al deze partners samen vertegenwoordigen meerdere sectoren van de samenleving: werk, onderwijs, zorg en welzijn. Er is immers genoeg winst te behalen zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht: taal maakt niet alleen taalvaardiger, maar taal participeert, werkt en maakt ook gezonder. Dat is dan ook de reden dat Alles is Gezondheid… samen met Stichting Lezen & Schrijven in februari 2015 het initiatief heeft genomen tot de oprichting van de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Zeker 1,3 miljoen mensen hebben moeite met het begrijpen en schrijven van eenvoudige teksten. Dit heeft vaak directe gevolgen voor hun gezondheidsvaardigheden en gezondheid. Uit een studie van het NIVEL blijkt dat deze mensen, zowel lichamelijk als geestelijk, zich vaker minder gezond voelen en zijn dan niet-laaggeletterden. Ook hebben zij een grotere kans eerder te sterven, maken ze meer gebruik van huisartsenzorg en ziekenhuiszorg en minder gebruik van preventieve zorg en nazorg. Daarnaast hebben laaggeletterden met een chronische ziekte meer moeite met zelfmanagement en meer kans op slechtere gezondheidsuitkomsten. Naar schatting veroorzaakt laaggeletterdheid jaarlijks 127 miljoen euro extra aan zorgkosten. Voor die mensen ontplooien de inmiddels 58 partners van de Alliantie gezondheid en geletterdheid activiteiten. In maart 2016 sloten onder andere alle samenwerkingspartners van de nieuwe aanpak Voel je goed! zich aan, die zich richt op laaggeletterden met overgewicht. Al deze partners samen vertegenwoordigen meerdere sectoren van de samenleving: werk, onderwijs, zorg en welzijn. Er is immers genoeg winst te behalen zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht: taal maakt niet alleen taalvaardiger, maar taal participeert, werkt en maakt ook gezonder. Dat is dan ook de reden dat Alles is Gezondheid… samen met Stichting Lezen & Schrijven in februari 2015 het initiatief heeft genomen tot de oprichting van de Alliantie gezondheid en geletterdheid.