Quantcast

De kwaliteit van zorg: huisartsen aan het woord in zeven landen

Research paper by Richard Grol, Marjan Faber, Jozé Braspenning, Arno Timmermans

Indexed on: 01 Jul '07Published on: 01 Jul '07Published in: Huisarts en wetenschapAbstract

Grol RPTM, Faber MJ, Braspenning JCC, Timmermans AE. De kwaliteit van zorg: huisartsen aan het woord in zeven landen. Huisarts Wet 2007;50(7):290-5.Inleiding Een vergelijking van gezondheidszorgsystemen tussen landen geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de diverse systemen. De kennis die dit oplevert, kan worden gebruikt om de systemen te verbeteren. In 2006 is een vergelijking van zorgsystemen in zeven landen gemaakt op een breed terrein van de kwaliteit van zorg, gezien door de ogen van de huisarts.Methode In de periode februari tot en met augustus 2006 zijn bijna 23.000 huisartsen in Australië, Canada, Duitsland, Engeland, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Nederland benaderd voor deelname aan de Commonwealth fund international policy survey of primary cares physicians in seven countries. De gemiddelde respons was 27%; in totaal hebben 6224 huisartsen hun visie gegeven op de kwaliteit van zorg in hun land. De respons in Nederland was relatief hoog (44%, 1067 ingevulde vragenlijsten).Resultaten De meerderheid van de Nederlandse huisartsen is tevreden over het huidige gezondheidszorgsysteem, hun inkomen en over de vrijheid om medische beslissingen te nemen die aansluiten bij wat de patiënt nodig heeft. In vergelijking met de andere landen is de toegankelijkheid van de huisartsenzorg goed, het gebruik van elektronische patiëntendossiers (EPD) erg hoog en is de zorgcoördinatie volgens de huisartsen goed geregeld. Op een aantal aspecten kan de Nederlandse huisartsenzorg nog verbeteren. Zo worden de ICT-mogelijkheden in combinatie met het EPD nog onvoldoende benut. Er is vaak geen gedocumenteerde procedure voor follow-up en analyse van medische fouten aanwezig. Huisartsen in Nederland lopen achter op het gebied van kwaliteitsbeleid in de praktijk, de inzet van multidisciplinaire teams en op het gebied van de zorgverlening aan patiënten met chronische aandoeningen. Er worden nog weinig gegevens verzameld over de patiëntervaringen met de zorg.Conclusie De kwaliteit van zorg, gezien door de ogen van de huisarts, is in Nederland op verschillende punten bovengemiddeld, ook al zijn er nog aspecten die voor verbetering vatbaar zijn.