Quantcast

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van krachtmeting met behulp van een aangepaste bloeddrukmeter bij oudere proefpersonen

Research paper by Christine Kaegi, Marie-Claude Thibault

Indexed on: 01 Mar '00Published on: 01 Mar '00Published in: StimulusAbstract

Achtergrond en doelstelling. Fysiotherapeuten die met oudere mensen werken hebben een hulpmiddel nodig waarmee ze betrouwbaar kracht kunnen meten en dat kan worden gebruikt in een klinische omgeving. De aangepaste bloeddrukmeter heeft de mogelijkheden om aan deze eis te voldoen, maar over de betrouwbaarheid van de metingen met dit apparaat bij oudere patiënten ontbreekt echter nog valide onderzoek. Deze studie werd uitgevoerd om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de krachtmetingen met behulp van een aangepaste bloeddrukmeter bij een groep oudere patiënten te onderzoeken.