Quantcast

Continue Glucose Monitoring, een innovatieve behandeling richting herstel van de normale glucoseregulatie – Huidige ervaringen en aanbevelingen

Research paper by H.J. (Henk) Veeze, N. (Nel) Geelhoed-Duijvestijn

Indexed on: 18 Mar '15Published on: 18 Mar '15Published in: Nederlands Tijdschrift voor DiabetologieAbstract

Real Time - Continue Glucose Monitoring (RT-CGM) is een innovatieve behandeling om HbA1c-waarden te normaliseren. Het komt in Nederland vanaf 2010 voor vergoeding in aanmerking. De indicatie is momenteel beperkt tot kinderen, volwassenen met een slecht in te stellen type 1 diabetes (blijvend hoge HbA1c) en zwangere vrouwen met bestaande diabetes. De protocollaire indicatiecriteria voor RT-CGM, opgesteld in april 2010 door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), liggen hieraan ten grondslag. Er is een onvoldoende goed beeld van het huidige RT-CGM-gebruik in Nederland. Tijdens een werkconferentie gehouden in november 2012 hebben verscheidene diabetesexperts daarom het huidige gebruik van RT-CGM besproken met als doel de diabeteszorg rondom RT-CGM te optimaliseren. De aanbevelingen, die een basis kunnen zijn voor het opstellen van een zorgpadprotocol, concentreerden zich rond het belang van patiëntenselectie, educatie, therapiemanagement en organisatie. Momenteel zijn de NDF-indicatiecriteria grotendeels overgenomen door het College voor zorgverzekeringen (CVZ); alleen voor de indicaties hypounawareness en zwangerschapswens is het advies niet overgenomen.Concluderend: de diabetesexperts zijn van mening dat RT-CGM een innovatieve behandelvorm is in Nederland, maar dat het gebruik ervan en de indicaties voor vergoeding nog niet optimaal zijn.