Quantcast

Cannabis in de boekentas

Research paper by Hilde Weekers

Indexed on: 22 Jan '17Published on: 10 Jan '17Published in: BijblijvenAbstract

Samenvatting De adolescentie is een belangrijke periode in het leven van een persoon op weg naar volwassenheid. Het streven naar onafhankelijkheid, het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid en het experimenteren in gedrag kenmerken de tienertijd. Deze ontwikkelingen bij tieners vragen ook van ouders een aanpassing. Het omgaan met een tiener baart menig ouder zorgen. In deze bijdrage staan we stil bij de veranderende relatie tussen ouders en tieners. Nogal wat tieners gedragen zich op een manier die door ouders risicovol wordt gevonden (interesse in en experimenteren met alcohol, drugs en seks, minder aandacht voor school, uitgaan, etc.). Ouders zitten met vragen over de ‘andere’ persoon die hun tiener lijkt te worden en hoe om te gaan met deze persoon en zijn ‘risicovol’ gedrag. In het tweede deel van deze bijdrage kijken we naar signalen die kunnen wijzen op risico’s voor de ontwikkeling van de jongere en hoe ouder(s) en huisarts een rol kunnen spelen in de aanpak van risicovolle situaties.SamenvattingDe adolescentie is een belangrijke periode in het leven van een persoon op weg naar volwassenheid. Het streven naar onafhankelijkheid, het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid en het experimenteren in gedrag kenmerken de tienertijd. Deze ontwikkelingen bij tieners vragen ook van ouders een aanpassing. Het omgaan met een tiener baart menig ouder zorgen. In deze bijdrage staan we stil bij de veranderende relatie tussen ouders en tieners. Nogal wat tieners gedragen zich op een manier die door ouders risicovol wordt gevonden (interesse in en experimenteren met alcohol, drugs en seks, minder aandacht voor school, uitgaan, etc.). Ouders zitten met vragen over de ‘andere’ persoon die hun tiener lijkt te worden en hoe om te gaan met deze persoon en zijn ‘risicovol’ gedrag. In het tweede deel van deze bijdrage kijken we naar signalen die kunnen wijzen op risico’s voor de ontwikkeling van de jongere en hoe ouder(s) en huisarts een rol kunnen spelen in de aanpak van risicovolle situaties.