Quantcast

Cadmium ions as inhibitore of tobacco mosaic virus

Research paper by Marie Uleychová-Zelinková

Indexed on: 01 Jun '59Published on: 01 Jun '59Published in: Biologia PlantarumAbstract

Účinek kademnatých iontů na reprodukci viru tabákové mosaiky byl studován na rostlinách tabáku (N. tabacum Samsun), které byly pěstovány ve skleníku v kořenáčích. Pokusné rostliny byly zalévány roztokem síranu kademnatého o koncentraci 4 mg Cd2+/1 ml v různých dávkách. U každé rostliny byl očkován jeden list Al-kmenem VTM. Optimální dávka kademnatých iontů, která nemá žádný škodlivý vliv na pokusné rostliny, je dávka 160 mg Cd2+na jednu rostlinu aplikovaná ve dvou zálivkách, a to těsné před inokulací a třetí den po inokulaci. Reprodukce VTM je inhibována ze 70% podle testu naN. glutinosa a hypersensitivním hybridu. Inhibiční účinnost kademnatých iontů značně poklesne při zálivce roztokem kademnatých iontů 24 hodiny před inokulací. Z rozdílů v průběhu primární infekce, sledované jodovou zkouškou, jsou nápadné zvláště tyto skutečnosti: u pokusných rostlin se ztrácí škrob z infikovaných listů pomaleji, vývoj chlorotických skvrn je zbrzděn a jejich ohraničení a struktura nejsou ostré. Vyšší dávky kadmia (kolem 300 mg na jednu rostlinu) vyvolávají na některých listech mladých rostlin tabáku (N. tabacum Samsun) skvrny, které připomínají nekrotické lese na listechN. glutinosa po infekci VTM. Předběžně bylo zjištěno, že kademnaté ionty vyvolávají poruchy v metabolismu fosforu. V diskusi je vyslovena domněnka, že inhibiční účinek kademnatých iontů na reprodukci VTM může spočívat, analogicky k představě vytvořené v živočišné fysiologii, v interakci iontů zinku a kadmia v metabolismu nukleoproteinů.