Quantcast

Behandeling van schizofreniepatiënten die middelen gebruiken

Research paper by Jannet de Jonge, Joke van den Brink, Saskia Mensink

Indexed on: 01 Mar '08Published on: 01 Mar '08Published in: VerslavingAbstract

Patiënten met schizofrenie gebruiken vaak psychoactieve middelen tijdens hun behandeling. Dat verergert dikwijls de ernst van de symptomen. Het psychosecircuit van GGZ Drenthe te Assen behandelt de symptomen en het middelengebruik geïntegreerd, met een belangrijke rol voor de verpleegkundige. Deze heeft dikwijls, naast familie of vrienden, het meeste contact met de patiënt en kan daardoor een vertrouwensrelatie aangaan en informatie verzamelen. In dit artikel wordt de rol van de verpleegkundige in deze geïntegreerde behandeling beschreven. We bestuderen in de literatuur welke behandelprogramma’s er zijn ontwikkeld voor de patiënten met schizofrenie en comorbide middelengebruik, met de vraag of en hoe de rol van de verpleegkundige daarin is beschreven. Op basis daarvan ontwikkelden wij een protocol voor verpleegkundigen, met verpleegkundige doelen en interventies.