Quantcast

728 Bijzondere Omstandigheden – Verhuizing Naar Nederland – Geven Aanleiding Tot Afwijking Van Beleid Ten Aanzien Van De Ingangsdatum Van Het Indicatiebesluit

Research paper by

Indexed on: 01 Jun '09Published on: 01 Jun '09Published in: Zorg en FinancieringAbstract

De Rechtbank Zwolle-Lelystad wees op 1 december 2008, onder nummer AWB 08/546 AWBZ, vonnis in een geschil tussen een verzekerde en het indicatieorgaan over de ingangsdatum van het indicatiebesluit. Vanwege familieomstandigheden was eiseres, bekend met Parkinson, vanuit Duitsland naar Nederland verhuisd. Zij verbleef sinds 30 mei 2007 in een particuliere zorginstelling. Op 11 juli 2007 was een indicatie aangevraagd. De ingangsdatum van het indicatiebesluit was vervolgens gesteld op de datum van aanvraag. Eiseres betwistte de ingangsdatum en stelde dat de indicatie op 30 mei 2007 had moeten ingaan.