Quantcast

675 Wat Mij Opvalt …

Research paper by R. N. van Donk

Indexed on: 04 Jan '13Published on: 04 Jan '13Published in: Zorg en FinancieringAbstract

In maart van dit jaar bracht de Nederlandse Zorgautoriteit de monitor zorginkoop zorgverzekeraars uit. De monitor onderzoekt het zorginkoopgedrag van de zorgverzekeraars op het gebied van de huisartsenzorg, de medisch-specialistische zorg, de paramedische zorg, de curatieve geestelijke gezondheidszorg, de farmaceutische zorg en de mondzorg. Na eerdere monitors over de verschillende zorgmarkten en over de zorgverzekeringsmarkt, nu een monitor over de zorginkoopmarkt vanuit het perspectief van de zorgverzekeraars.