Quantcast

444 KNMG: Artsen Jaarlijks Individueel Beoordelen

Research paper by

Indexed on: 01 Mar '05Published on: 01 Mar '05Published in: Zorg en FinancieringAbstract

De artsenorganisatie KNMG vindt dat het functioneren van individuele artsen jaarlijks moet worden geëvalueerd. Dit blijkt uit een concepttekst in de documentatiemap van het congres ‘Melden van fouten’, dat woensdag 23 februari plaatsvond. Collega-artsen zouden de ‘evaluatiegesprekken’ moeten voeren.