Quantcast

342 Regeling Vrij Onderhandelbare Dbc’s

Research paper by

Indexed on: 01 Mar '05Published on: 01 Mar '05Published in: Zorg en FinancieringAbstract

In de Staatscourant van 31 januari 2005 is de ‘Regeling vrij onderhandelbare DBC’s’ gepubliceerd, waardoor ziekenhuizen en verzekeraars vanaf 1 februari officieel vrij kunnen onderhandelen over tien procent van de ziekenhuiszorg.