Quantcast

204 Rendement Zorgverzekeraars Onder Druk: Vooruitzichten 2010

Research paper by M. Nuyten, E. Snijders, E. Dantuma

Indexed on: 19 Jan '11Published on: 19 Jan '11Published in: Zorg en FinancieringAbstract

Zorgverzekeraars worden in toenemende mate risicodragend. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het vergroten van het B-segment van de diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s), veranderingen in het systeem van risicoverevening en het invoeren van functionele bekostiging voor chronische aandoeningen. Door de toegenomen marktwerking zijn de resultaten van zorgverzekeraars wel structureel onder druk komen te staan. Het risicovereveningssysteem wordt in 2010 wederom aangepast. De risicodragendheid van verzekeraars wordt vergroot. Maar ook over het verslagjaar 2010 is het daadwerkelijke financiële risico van de uitvoering van de basisverzekering voor verzekeraars met een ‘gemiddelde’ verzekerdenpopulatie beperkt. Verdere uitbreiding van de risicodragenheid is aangekondigd. Dit zal de financiële prikkel voor zorgverzekeraars vergroten om doelmatige en kwalitatief hoogwaardige zorg in te kopen.