Quantcast

134 Aubsidie Voor Landelijk Onderzoek PatiËNtveiligheid

Research paper by

Indexed on: 01 Jan '05Published on: 01 Jan '05Published in: Zorg en FinancieringAbstract

De afdeling sociale geneeskunde van het VUMC en het Nivel hebben een subsidie van 3,5 mil-joen euro gekregen voor een vier jaar durend landelijk onderzoeksprogramma naar patiënt-veiligheid.