Quantcast

1192 NZA En IGZ Accorderen Samenwerking Huisartsenpraktijk Met De Centrale Apotheek

Research paper by

Indexed on: 01 Sep '08Published on: 01 Sep '08Published in: Zorg en FinancieringAbstract

De uitdeelpost voor herhaalreceptuur in de huisartsenpraktijk volgens het concept van De Centrale Apotheek (DCA) voldoet aan de eisen van De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit concluderen beide zorginstanties onafhankelijk van elkaar. Daarmee is de weg vrij voor een snelle uitrol van dit concept naar andere huisartsenpraktijken.