Quantcast

1190 Gebruik Geneesmiddelen In Kaart Gebracht

Research paper by

Indexed on: 01 Aug '09Published on: 01 Aug '09Published in: Zorg en FinancieringAbstract

In het signalement Goed Gebruik van Geneesmiddelen zijn door onderzoeksinstituut ZonMW onderzoeksthema’s op het gebied van geneesmiddelengebruik in kaart gebracht. Goed gebruik van geneesmiddelen is het effectief, veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen, nadat ze geregistreerd zijn voor gebruik. In de dagelijkse zorgpraktijk signaleren zorgverleners tekortkomingen, die gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de zorg.