Quantcast

111 IGZ Rapport ‘Het Resultaat Telt’: Prestaties Van Ziekenhuizen In 2005

Research paper by

Indexed on: 01 Jan '07Published on: 01 Jan '07Published in: Zorg en FinancieringAbstract

Onlangs presenteerde de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) voor de derde keer het rapportHet resultaat telt 2005over de prestaties van de ziekenhuizen in 2005. De uitkomsten geven goed inzicht in de stand van de kwaliteit van de zorg in de Nederlandse ziekenhuizen. Ze geven een beeld van de veiligheid, de effectiviteit en de patiëntgerichtheid van de zorg die de ziekenhuizen verlenen. Daarnaast gebruiken de ziekenhuizen de uitkomsten ook steeds meer voor de ontwikkeling van hun interne kwaliteitsbeleid.